Dù vuông – hồ bơi – Trường THPT Tây Thạnh

Dù vuông hồ bơi – Trường THPT Tây Thạnh – 27 Đường C2, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

taythanh1

taythanh2